Projecten

20 / 20 projecten weergegeven

Er zijn in 2016 nieuwe regels opgesteld voor de discipline trampoline. In die nieuwe regels staat beschreven hoe de trampolinespringers beoordeeld worden op waar ze op de trampoline landen. Aan stagiair Leon Smolenaers de taak om een oplossing te ontwikkelen om dit automatisch te laten beoordelen.

Lees meer

Een goede aanloop is van groot belang als het gaat om het onderdeel sprong. Feedback op de sprong wordt nog vaak gegeven aan de hand van wat er met het blote oog wordt gezien. Stagiair en afstudeerder Marli Kooistra ontwerpt een feedbackapplicatie om de sprong gedetailleerd te kunnen analyseren.

Lees meer

Naast turnen, trampoline springen en acrogym valt ook freerunning onder de gymnastische sporten. Echter is hier vanuit het InnoSportLab nog weinig onderzoek naar gedaan en valt er dus nog veel te (achter)halen. Stagiaire Lotte de Haas verdiept zich tijdens haar stageperiode in deze sport.

Lees meer

Om de ontwikkeling van jeugdige trampolinetalenten specifieker te ondersteunen, is het InnoSportLab ’s-Hertogenbosch op vraag van de coaches en in samenwerking met de KNGU gestart met het ontwikkelen van een sportspecifieke, fysieke testbatterij.

Lees meer

Turners en turnsters gebruiken op rek en ringen turnleertjes om blaren te voorkomen en grote krachten op de handen op te vangen. Zij ervaren regelmatig problemen met de huidige turnleertjes, vandaar dat samen met topturners het project “GymGrips” gestart is om betere turnleertjes te ontwikkelen.

Lees meer

Dit breedtesportproject wil kinderen van 4 tot 8 jaar op basis van individuele talenten, interesses en aanleg grofmazig en vroegtijdig adviseren in hun sport- of beweegactiviteiten, zodat ze uiteindelijk langduriger en met (meer) plezier (levenslang) gaan bewegen.

Lees meer

Bij het turnen is balans van groot belang, zeker op de evenwichtsbalk. Om de balans te bewaren zal de turnster haar zwaartepunt boven de balk moeten houden. Om inzichtelijk te maken waar het zwaartepunt zich tijdens de balkoefening bevindt creëert stagiair Guido Ansem een livestream in MATLAB.

Lees meer

In deze stage opdracht wordt een vierpuntsvalidatie tussen Xsens, Biometrics Projump, OptoGait en een High Speed Camera uitgevoerd. Er wordt gekeken in hoeverre de resultaten van deze systemen van elkaar afwijken.

Lees meer

In een van onze stage opdrachten wordt de sprong van Tisha Volleman (topturnster team NL) geanalyseerd aan de hand van Xsens (software), met als doel te achterhalen waarom ze de Yurchenko Amanar (2,5 schroef) nog niet haalt.

Lees meer