Projecten

12 / 14 projecten weergegeven

In een van onze stage opdrachten wordt de sprong van Tisha Volleman (topturnster team NL) geanalyseerd aan de hand van Xsens (software), met als doel te achterhalen waarom ze de Yurchenko Amanar (2,5 schroef) nog niet haalt.

Lees meer

Blessures komen veelal voor binnen de turnsport. Onder andere groei en trainingsbelasting kunnen van invloed zijn op het ontwikkelen van deze blessures. Door de groei en trainingsbelasting te monitoren kan de training worden aangepast aan het individu om blessures zoveel mogelijk te kunnen...

Lees meer

Om de ontwikkeling van jeugdige trampolinetalenten specifieker te ondersteunen, is het InnoSportLab ’s-Hertogenbosch op vraag van de coaches en in samenwerking met de KNGU gestart met het ontwikkelen van een sportspecifieke, fysieke testbatterij.

Lees meer

Turners en turnsters gebruiken op rek en ringen turnleertjes om blaren te voorkomen en grote krachten op de handen op te vangen. Zij ervaren regelmatig problemen met de huidige turnleertjes, vandaar dat samen met topturners het project “GymGrips” gestart is om betere turnleertjes te ontwikkelen.

Lees meer

Dit breedtesportproject wil kinderen van 4 tot 8 jaar op basis van individuele talenten, interesses en aanleg grofmazig en vroegtijdig adviseren in hun sport- of beweegactiviteiten, zodat ze uiteindelijk langduriger en met (meer) plezier (levenslang) gaan bewegen.

Lees meer

Het project ‘Slimme ringen 2.0’ is de opvolger van Slimmer ringen 1.0 waarin de detecteren en oplossen van (a-)symmetrie in de krachtelementen centraal stond. In de opvolger "Smart Rings 2.0" gaat het project internationaal en zich richten op een betere jurybeoordeling op ringen.

Lees meer

De trampolinespringers van Flik-Flak en de nationale selecties Dames en Heren beschikken over nieuwe videosoftware voor ondersteuning van hun trainingen.

Lees meer

Met behulp van een draadloze accelerometer kan driedimensionale data van sprongen van uiteenlopende turnoefeningen opgeslagen worden. Een programma bepaalt aan de hand van deze gegevens automatisch de categorie van de uitgevoerde sprong.

Lees meer

Binnen de opleiding Bewegingstechnologie van de Haagse Hogeschool is een nieuw ontwerp gemaakt voor acrogympaaltjes. In dit project wordt hierop verder gegaan met een doorontwikkeling van dit ontwerp.

Lees meer