Projecten

9 / 20 projecten weergegeven

Om de ontwikkeling van jeugdige trampolinetalenten specifieker te ondersteunen, is het InnoSportLab ’s-Hertogenbosch op vraag van de coaches en in samenwerking met de KNGU gestart met het ontwikkelen van een sportspecifieke, fysieke testbatterij.

Lees meer

Turners en turnsters gebruiken op rek en ringen turnleertjes om blaren te voorkomen en grote krachten op de handen op te vangen. Zij ervaren regelmatig problemen met de huidige turnleertjes, vandaar dat samen met topturners het project “GymGrips” gestart is om betere turnleertjes te ontwikkelen.

Lees meer

Dit breedtesportproject wil kinderen van 4 tot 8 jaar op basis van individuele talenten, interesses en aanleg grofmazig en vroegtijdig adviseren in hun sport- of beweegactiviteiten, zodat ze uiteindelijk langduriger en met (meer) plezier (levenslang) gaan bewegen.

Lees meer

Blessures komen veelal voor binnen de turnsport. Onder andere groei en trainingsbelasting kunnen van invloed zijn op het ontwikkelen van deze blessures. Door de groei en trainingsbelasting te monitoren kan de training worden aangepast aan het individu om blessures zoveel mogelijk te kunnen...

Lees meer

De trampolinespringers van Flik-Flak en de nationale selecties Dames en Heren beschikken over nieuwe videosoftware voor ondersteuning van hun trainingen.

Lees meer

Met behulp van een draadloze accelerometer kan driedimensionale data van sprongen van uiteenlopende turnoefeningen opgeslagen worden. Een programma bepaalt aan de hand van deze gegevens automatisch de categorie van de uitgevoerde sprong.

Lees meer

Binnen de opleiding Bewegingstechnologie van de Haagse Hogeschool is een nieuw ontwerp gemaakt voor acrogympaaltjes. In dit project wordt hierop verder gegaan met een doorontwikkeling van dit ontwerp.

Lees meer

Het uitgekiende videosysteem en de geautomatiseerde analyse maken het mogelijk om tijdens trainingen directe feedback te geven.

Lees meer

Mentale aspecten spelen een belangrijke rol bij het kunnen bereiken van topsportprestaties. Allereerst is de werking van neurofeedback met een wetenschappelijke testopstelling gevalideerd. Met een ‘breintrainer’ kan op de mentale fitheid bij topsporters misschien geoptimaliseerd worden.

Lees meer