Projecten

12 / 20 projecten weergegeven

Er zijn in 2016 nieuwe regels opgesteld voor de discipline trampoline. In die nieuwe regels staat beschreven hoe de trampolinespringers beoordeeld worden op waar ze op de trampoline landen. Aan stagiair Leon Smolenaers de taak om een oplossing te ontwikkelen om dit automatisch te laten beoordelen.

Lees meer

Een goede aanloop is van groot belang als het gaat om het onderdeel sprong. Feedback op de sprong wordt nog vaak gegeven aan de hand van wat er met het blote oog wordt gezien. Stagiair en afstudeerder Marli Kooistra ontwerpt een feedbackapplicatie om de sprong gedetailleerd te kunnen analyseren.

Lees meer

Naast turnen, trampoline springen en acrogym valt ook freerunning onder de gymnastische sporten. Echter is hier vanuit het InnoSportLab nog weinig onderzoek naar gedaan en valt er dus nog veel te (achter)halen. Stagiaire Lotte de Haas verdiept zich tijdens haar stageperiode in deze sport.

Lees meer

Om de ontwikkeling van jeugdige trampolinetalenten specifieker te ondersteunen, is het InnoSportLab ’s-Hertogenbosch op vraag van de coaches en in samenwerking met de KNGU gestart met het ontwikkelen van een sportspecifieke, fysieke testbatterij.

Lees meer

Dit breedtesportproject wil kinderen van 4 tot 8 jaar op basis van individuele talenten, interesses en aanleg grofmazig en vroegtijdig adviseren in hun sport- of beweegactiviteiten, zodat ze uiteindelijk langduriger en met (meer) plezier (levenslang) gaan bewegen.

Lees meer

In deze stage opdracht wordt een vierpuntsvalidatie tussen Xsens, Biometrics Projump, OptoGait en een High Speed Camera uitgevoerd. Er wordt gekeken in hoeverre de resultaten van deze systemen van elkaar afwijken.

Lees meer

Blessures komen veelal voor binnen de turnsport. Onder andere groei en trainingsbelasting kunnen van invloed zijn op het ontwikkelen van deze blessures. Door de groei en trainingsbelasting te monitoren kan de training worden aangepast aan het individu om blessures zoveel mogelijk te kunnen...

Lees meer

Binnen het project ‘Slimme ringen’ wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een ringenstel dat de coach en sporter van relevante informatie over de symmetrie van de krachtelementen van een ringenoefening kan voorzien. Op dit moment worden de slimme ringen getest in het InnoSportLab.

Lees meer

Het uitgekiende videosysteem en de geautomatiseerde analyse maken het mogelijk om tijdens trainingen directe feedback te geven.

Lees meer