Projecten

7 / 14 projecten weergegeven

Blessures komen veelal voor binnen de turnsport. Onder andere groei en trainingsbelasting kunnen van invloed zijn op het ontwikkelen van deze blessures. Door de groei en trainingsbelasting te monitoren kan de training worden aangepast aan het individu om blessures zoveel mogelijk te kunnen...

Lees meer

Om de ontwikkeling van jeugdige trampolinetalenten specifieker te ondersteunen, is het InnoSportLab ’s-Hertogenbosch op vraag van de coaches en in samenwerking met de KNGU gestart met het ontwikkelen van een sportspecifieke, fysieke testbatterij.

Lees meer

Dit breedtesportproject wil kinderen van 4 tot 8 jaar op basis van individuele talenten, interesses en aanleg grofmazig en vroegtijdig adviseren in hun sport- of beweegactiviteiten, zodat ze uiteindelijk langduriger en met (meer) plezier (levenslang) gaan bewegen.

Lees meer

Binnen het project ‘Slimme ringen’ wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een ringenstel dat de coach en sporter van relevante informatie over de symmetrie van de krachtelementen van een ringenoefening kan voorzien. Op dit moment worden de slimme ringen getest in het InnoSportLab.

Lees meer

Het uitgekiende videosysteem en de geautomatiseerde analyse maken het mogelijk om tijdens trainingen directe feedback te geven.

Lees meer

Trampolinespringen is een sport met een hoog blessurerisico. Dit trainingsapparaat kan zowel ingezet worden voor geblesseerde trampolinespringers tijdens hun revalidatietraining als ook voor degenen die nieuwe elementen (sprongen) willen (her)leren.

Lees meer

Mentale aspecten spelen een belangrijke rol bij het kunnen bereiken van topsportprestaties. Allereerst is de werking van neurofeedback met een wetenschappelijke testopstelling gevalideerd. Met een ‘breintrainer’ kan op de mentale fitheid bij topsporters misschien geoptimaliseerd worden.

Lees meer