Testbatterij trampolinespringen

Testbatterij trampolinespringen

Doel

Het doel van het project testbatterij trampolinespringen is om de ontwikeling van jeugdige trampolinetalenten specifieker te ondersteunen. Om zo in de toekomst de groei en (fysieke) ontwikkeling van trampolinespring(st)ers beter te monitoren.

 

Projectomschrijving

Vanuit verschillende coaches uit het trampolinespringen kwam de vraag voor ondersteuning bij het testen en monitoren van de fysieke aspecten van jeugdige trampolinespring(st)ers. Mogelijk dat hiermee in de toekomst de ontwikkeling en vooruitgang van trampolinetalenten beter gemonitord en in kaart kan worden gebracht. Zo wordt getracht om in de training specifieke aandachtspunten voor de ontwikkeling van de sport(st)ers toe te passen op de (fysieke) mogelijkheden van de individuele spring(st)ers. Ook kan een coach de gegevens uit de testbatterij gebruiken voor de ontwikkeling van de spring(st)ers naar hun persoonlijke topniveau.

 

Samen met de opleiding Biometrie van de Hogeschool Zuyd en een toptrampolinespring(st)er van de Johan Cruyff University wordt de testbatterij ontwikkeld. Zij inventariseren samen met verschillende (top)trainers uit het trampolinespringen de eisen aan en inhouden van de diverse antropometrische en fysieke testen van de te ontwikkelen testbatterij. De testbatterij gaat testen bevatten op 4 gebieden: Antropometrie (‘lichaamsmaten en -dimensies), Lenigheid, Kracht en Trampolinespecifieke vaardigheden.  

 

Naast de doelgroep topsping(st)ers zal er ook een testbatterij worden ontwikkeld voor breedte- én recreatieve sport(st)ers in de leeftijdsgroepen 5-9, 9-12, 12-15 en 15-18 jaar. 

 

De concept-testbatterij voor de topsport(st)ers zal naar verwachting dit jaar nog klaar zijn om op kleinschalig niveau getest te worden. Doel is om in 2015 alle testbatterijen operationeel te hebben.

 

 

Meer informatie?

Organisatie  InnoSportLab 's-Hertogenbosch
Contactpersoon  Maurice Aarts
Telefoon +31 6 28 35 16 24 
E-mail  ...

Status project

Start

21 november 2014

Eind

1 februari 2014

Lopend

Programmalijnen

  • Talentontwikkeling
  • Prestatiemonitoring
  • Topsport

Tags

    Partners


    Delen:
    FacebookTwitter