Vierpuntsvalidatie systemen

Vierpuntsvalidatie systemen

Doel

Het uitvoeren van een vierpuntsvalidatie tussen Xsens, Biometrics Projump, OptoGait en een High Speed Camera waarbij wordt gekeken of de resultaten van deze systemen van elkaar afwijken.

 

Projectomschrijving

Bij deze stage opdracht, uitgevoerd door stagiaires Luke Bongers, Kay Gubbels en Jordi Beelen, zijn er door verschillende proefpersonen een drietal sprongen uitgevoerd. Dit betreffen de squat jump, de countermovement jump en de drop jump. Deze sprongen zijn allemaal driemaal uitgevoerd, waartussen 15 seconden rust. Door de systemen tegelijkertijd te laten lopen konden de spronghoogte en de vluchttijd gemeten worden. Ieder systeem gaf hierbij zijn eigen waarde. De waardes konden vervolgens met elkaar vergeleken worden. Momenteel wordt er een onderzoeksrapport geschreven om te kijken de systemen zich ten opzichte van elkaar verhouden. Uiteindelijk wordt er gekeken in hoeverre de systemen van elkaar afwijken.

 

Meer informatie?

Organisatie InnoSportLab 's-Hertogenbosch
Contactpersoon Maurice Aarts, Luke Bongers, Kay Gubbels, Jordi Beelen
Telefoon  
E-mail ...

Status project

Start

1 september 2017

Eind

1 maart 2018

Afgerond

Programmalijnen

  • Sportproducten
  • Sportstimulering en sportfaciliteiten
  • Topsport

Tags

    Partners


    Delen:
    FacebookTwitter