Samenwerken met een lab?

Samenwerken met een lab?

 

InnoSportNL is een open kennis- en innovatienetwerk. Het netwerk staat open voor de toetreding van partners die een bijdrage willen leveren. Partners hebben een wetenschappelijke, onderwijs of innovatie doelstelling gericht op de sport en vitaliteit. Ze brengen kennis, faciliteiten, programma’s of financiële middelen in.

 

Samenwerkingspartners kunnen zowel inhoudelijke partners zijn, zoals (technische) universiteiten, universitair medische centra, hogescholen met sport- beweeg- en gezondheidsstudies, sportbonden, sportgeneeskundigen en het bedrijfsleven, als leveranciers, financiers, klanten of opdrachtgevers.

De deelnemende partners zijn en blijven zelfstandige instituten. Ze zijn niet hierarchisch met elkaar verbonden en hebben een eigen relatie met hun omgeving. De basis voor de samenwerking is de collectieve ambitie van en voor InnoSportNL.  De partners opereren bij het nastreven van gezamenlijke ambities in afhankelijkheid van elkaar.

 

Er zijn verschillende vormen van partnership mogelijk. Voor informatie of aanmelden als partner, neem contact op met het programoffice van InnoSportNL, telefoon 026 - 483 45 98 of  email ....

 

Meerwaarde voor de partners van InnoSportNL

Voor de sport:

 • toegang tot (top)kennis
 • steun bij vraagarticulatie en realisatie van onderzoek en innovatie
 • praktische toepassing van kennis in opleiding en praktijk
 • financiering onderzoeks- en innovatieprojecten

 

Voor bedrijven, gezondheidszorg en TKI’s:

 • toegang tot ontwikkelomgeving sport
 • toegang tot coaches en sporter
 • participatie in innovatie en onderzoek
 • marketing, exposure en branding
 • innovatie en marktontwikkeling
 • bewezen werkwijze PPS (IP, planning)

 

Voor sportonderzoek en –onderwijs:

 • uitvoeren en doorontwikkelen sectorplan Sport
 • krachtenbundeling en afstemmen focusgebieden
 • gezamenlijke roadmaps/agenda onderzoek, onderwijs en innovatie
 • criteria voor combineren programma’s en projecten
 • afstemming universitair- en HBO-onderzoek
 • schrijven en realiseren excellente en hoogwaardige projecten
 • aanvragen (zware) subsidiefondsen
 • toetsing op sport- en maatschappelijke relevantie
 • aantrekkelijke gesprekspartner overhead, EU, sport en bedrijfsleven
 • nationale en internationale uitstraling
 • betrekken buitenlandse wetenschappers
 • versterken identiteit individuele partnerorganisatie
 • netwerken & verbinden van de partners
 • versterken kennistransfers

 

Voor investeerders:

 • bron van nieuwe bedrijvigheid
 • investeringskansen

 

Voor de overheid:

 • vitale samenleving
 • cultuur van excellentie en presteren
 • sport op Olympisch niveau brengen
Delen:
FacebookTwitter